حسابداری مالیاتی

یكی از مهمترین مشكلات ساختاری اقتصادی كشور، ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است كه كمتر می توان نشانه هایی از یك نظام مالیاتی كارآمد را در آن پیدا كرد. چرا كه اگر كارایی را "انجام درست كار"۱ [۱] بدانیم، نظام مالیاتی ایران كار خود را درست انجام نمی دهد ، به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخصهای اثبات كننده "انجام درست كار" یعنی "دقت" و "سرعت" ۲ [۲] با "حداقل هزینه" است. در نظام مالیاتی ایران، مالیات ها به موقع وصول نمی شوند، عدالت چندان تحقق نمی یابد و ظرفیت های مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد و هزینه وصول مالیات نیز بالاست. این نوشته قصد دارد راهكار ارائه دهد و ابزار معرفی كند كه از جمله این راهكارها، می تواند استفاده از روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) كه چندیست مورد توجه قرار گرفته است

آشنایی با VAT:

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم عام (برعموم كالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می گیرد) است كه بصورت چند مرحله ای از اضافه ارزش كالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود. به عبارت دیگر مالیاتی است كه در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش كالا به مشتری نهایی، مرحله به مرحله اخذ می شود. از این روش كه توسط فون زیمنس (Fone Simence) آلمانی در سال ۱۸۸۱ ابداع شد، برای اولین و به طور رسمی در سال ۱۹۵۴ در كشور فرانسه بصورت مالیات بر كالاهای مصرفی در مرحله تولید استفاده شد كه البته در سال ۱۹۸۶ آن را به طور جامع تا مرحله خرده فروشی گسترش داد . از این روش امروزه بیش از ۹۰ كشور جهان استفاده می كنند و تعداد زیادی از كشورها درصدد پیاده كردن آن در نظام اقتصادی خود هستند. نكته مهم آنكه چون جمع ارزش افزوده های بنگاه های اقتصادی در یك كشور، برابرتولید ملی همان كشور است (استهلاك + سود + اجاره+ بهره + دستمزد = معاملات واسطه ای كل معاملات = ارزش افزوده) ، بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده ، تولید ناخالص ملی است.

اخذ مالیات از این روش به روش های مختلف (معمولا‡ ۴ روش) صورت می پذیرد و روش هایی همچون: روش تجمعی مستقیم، روش تجمعی غیرمستقیم، روش كاهش مستقیم و روش كاهش غیرمستقیم تقسیم بندی می شود. در اینجا فقط این نكته را یادآور می شویم كه معمول ترین این روشها نوع روش چهارم است كه به عنوان روش فاكتور نویسی معروف است.

●مزایا و معایب VAT:

مالیات بر ارزش افزوده، همچون اغلب پدیده ها و ابزارهای اقتصادی دیگر، می بایست به جنبه های مثبت (مزایا) و منفی (معایب) آن توجه كرد. در خصوص مزایای استفاده از این روش می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

گسترش پایه مالیاتی : VAT می تواند بخشی از فعالیت های اقتصادی را كه تحت پوشش قرار دادن آنها با استفاده از سایر رو ش ها ، مثل مالیات بر فروش دشوار است را پوشش دهد.

افزایش درآمدهای مالیاتی: استفاده از VAT به دلیل گسترش پایه مالیاتی می تواند، درآمدهای مالیاتی را به نحو چشمگیری افزایش دهد (البته اگر توا‡م با گسترش پایه مالیاتی، نرخ مالیات كاهش نیابد.)

كاهش هزینه اخذ مالیات: مالیات بر ارزش افزوده، مكانیزمی خود اجرایی دارد. لذا احتمالا‡ هزینه های جمع آوری در مقایسه به سایر روش های اخذ مالیات، پایین تر است. همچنین استفاده از این روش، موجب كاهش مالیات مضاعف، كاهش فرارهای مالیاتی و كاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می شود و به طور كلی با ساده سازی و كارایی خود، كمك شایانی به اصلاح ساختار كلی نظام مالیاتی كشور خواهد كرد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، نظام مالیاتی كشور را هر چه بیشتر به یك نظام مالیاتی كارآمد كه در آن اخذ مالیات با "دقت" ، "سرعت" و حداقل هزینه انجام می شود، نزدیك خواهد كرد. اما همانگونه كه گفتیم استفاده از این روش می تواند معایبی را نیز به دنبال داشته باشد بعنوان مثال با اجرای این روش بیم آن می رود كه تورم در كشور افزایش یابد. ( به دلیل افزایش قیمت تمام شده فروش در مراحل مختلف اخذ مالیات) البته چنانچه همراه با گسترش پایه مالیاتی نرخهای مالیات كاهش یابد، چندان با صراحت نمی توان در این خصوص اظهارنظر كرد . همچنین اجرای این روش مستلزم انجام مطالعات كارشناسی و علمی دقیق و پی ریزی ساختار سازمانی مورد نیاز است كه نادیده گرفتن آن می تواند اقتصاد ملی را با مشكل مواجه كند (مثلا‡ هزینه وصول مالیات افزایش می یابد) و تنازلی بودن این روش و در نتیجه عدم رعایت عدالت اجتماعی نیز یكی دیگر از معایب است (گروههای با درآمد كم و متوسط نسبت به گروههای با درآمد بالا، سهم بیشتری از درآمدشان را بابت مالیات پرداخت می كنند) مقایسه مزایا و معایب روش VAT گویای این واقعیت است كه مزایا بر معایب فزونی داشته و به همین خاطر نیز كشورهای زیادی آن را بكار گرفته اند كه در قسمت بعدی به دو مورد بعنوان مثال اشاره میشود.

▪دو تجربه:

كره جنوبی: در كره قبل از تصویب انجام اصلاحات در نظام مالیاتی و بكارگیری VAT در سال ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ ، ۱۱ نوع مالیات غیرمستقیم وجود داشت كه VAT جایگزین ۸ مورد از آنها (مثل مالیات برمشاغل، مالیات بركالا، مالیات برتولیدات و ...) شد. با بكارگیری این روش، پایه مالیاتی از ۴۴۴۹۵ میلیارد ون (WON) به قیمت جاری در سال ۱۹۸۷ به ۱۴۳۴۲۱ میلیارد ون (WON) در سال ۱۹۸۳ افزایش یافت یعنی اینكه در عرض ۵ سال ۲/۳ برابر شد در حالیكه در طی این مدت تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت های جاری ۴/۲ برابر گردیده بود. درآمد خالص از VAT كه در سال ۱۹۷۸، ۷۳۵ میلیارد ون (۹/۱ درصد پایه مالیاتی ) بود به ۲۵۵۹ میلیارد ون در سال ۱۹۸۳ (۸/۱ درصد پایه مالیاتی) رسید . قانون مالیاتی این كشور یك نرخ پایه ۱۳ درصدی را معین كرده است كه ۳ درصد می تواند بالا و پایین داشته باشد. (نوسان كند) و دلیل آن انعطاف پذیری سیستم مالیاتی در مقابل تغییرات اقتصاد ملی می باشد.

اندونزی: در این كشور VAT از سال ۱۹۸۵ با یك نرخ پایین ده درصدی بدون هیچگونه معافیتی وضع گردیده است. این كشور در استفاده از این روش ابتدا كالاهای تولیدی را در نظر گرفت و سپس خدمات را نیز تحت پوشش قرار داد. در این كشور از آنجایی كه مدارك و دفاتری جهت اجرای این روش وجود نداشت. مؤسسات و نهادهایی برای دریافت VATتعیین شدند. این نهادها وجوه را دریافت ومستقیمأ به صندوق دولت واریز می كنند.

●بكارگیری VAT در ایران :

ضعف موجود در نظام مالیاتی كشور از یكطرف و مزایای استفاده از روش VAT جهت اخذ مالیات از طرف دیگر، ضرورت توجه جدی مسئولین و كارشناسان جهت مطالعه و بررسی امكان بكارگیری آن را در ایران بازگو می كند. (كه متأسفانه چندان مورد توجه قرار گرفته است) . این نكته مسلم است كه اجرای این روش در صورتی برای ایران مفید خواهد بود كه با توجه به شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، پایه ریزی شود. براساس نتایج یك طرح تحقیقاتی، ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۱۳۷۲ در ایران، ۲۹۴۴۹ میلیارد ریال یعنی حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی آن سال (۱۳۷۲) [۳] بود كه نشان دهنده ظرفیت بالا و در خور توجه است. ذیلا‡ چند پیشنهاد درخصوص بكارگیری این روش در ایران ارائه می شود.

تعیین و تشكیل یك سازمان مستقل جدید در زیرمجموعه معاونت مالیاتی كه بصورت یك مدیریت مستقل اقدام به این كار كند.

تعیین دقیق موارد مشمول معافیت ( درصورتیكه قرار است معافیت هایی در نظر گرفته شود)

پرهیز از هرگونه شتاب و تعجیل در بكارگیری این روش: بدین منظور به نظر می رسد بكارگیری VAT در ابتدا برای تولیدات كارخانه ای و سپس در صورت موفقیت آمیز بودن ، برای دیگر كالاها و سایر سطوح (مثل خرده فروشی) ، مفید باشد.

تشكیل یك گروه جهت تعیین اولویت ها، بررسی مسائل و موضوعات مربوط به اجرا و سایر مسائل مربوط تعیین یك نرخ واحد برای این مالیات (مثلا‡ ۱۰ درصد ) جهت سهولت در اجرا و كارایی بیشتر.

امید است با بكارگیری مطلوب این روش، نظام مالیاتی ایران از كارایی بیشتری برخوردار شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی 1389ساعت 12:4  توسط حسین صادقی  | 

مالیات برارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم عام (برعموم كالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می گیرد) است كه بصورت چند مرحله ای از اضافه ارزش كالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود....
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی 1389ساعت 12:2  توسط حسین صادقی  | 

 

یا حسین...

ارباب صدای قدمت می اید           هنگام اوج ماتمت می اید

ما درتب داغ وغم تو میسوزیم      امشب محرمت می اید

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر 1389ساعت 2:59  توسط حسین صادقی  | 

The economic consequences of changes in financial statement presentation: The case of discontinued operations

Asher Curtis

Sarah McVay

Mindy Wolfe

 متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

ABSTRACT: We examine the economic consequences of changes in the financial statement presentation of discontinued operations. Recent reporting requirements under SFAS 144 broadened the classification of discontinued operations beyond the divestiture of lines of business to include divestitures that can be distinguished operationally and for financial reporting purposes from the company’s ongoing operations. We document a significant increase in the frequency of discontinued operations following the rule change, and find that discontinued operations are less associated with economic factors in the post SFAS 144 period. We then show that the persistence of income from discontinued operations increases dramatically, while the persistence of continuing income is essentially unchanged. In contrast to the FASB’s intention of SFAS 144 resulting in the classification of more homogenous transactions within discontinued operations, our results suggest that the broader scope of the rule has resulted in transactions being classified as discontinued operations that would be better characterized as income from continuing operations. Our findings illustrate the importance of financial statement presentation on the properties of earnings. We conclude that the change in the presentation of discontinued operations had the unanticipated result of lowering the quality of earnings from continuing operations.

 

عواقب اقتصادي تغييرات در ارائه صورت هاي مالي : عمليات متوقف شده

خلاصه

ما عواقب اقتصادي تغييرات در ارائه صورت هاي مالي براي مورد عمليات متوقف شده را بررسي مي كنيم. الزامات گزارشگري اخير تحت استاندارد حسابداري مالي شماره 144 (SFAS 144) طبقه بندي عمليات متوقف شده بعد از واگذاري سرمايه گذاري را گسترده تر كرده و شامل واگذاري هايي كه مي تواند به صورت كاربردي و براي مقاصد گزارشگري مالي از عمليات در جريان شركت تفكيك شوند نيز مي شود. ما يك افزايش معني دار در فراواني عمليات متوقف شده بعد از تغيير قانون را مشاهده كرديم و يافتيم كه توقف اين عمليات ها وابستگي كمي به شرايط اقتصادي دوره قبل از استاندارد حسابداري مالي شماره 144 (SFAS 144) دارند. ما سپس نشان مي دهيم هنگامي كه پايداري سود مستمر به طور واقعي بدون تغيير باقي بماند، پايداري سود حاصل از عمليات متوقف شده به طور شگرفي افزايش خواهد يافت. در مقايسه با هدف هيات استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) از استاندارد حسابداري مالي شماره 144 (SFAS 144)، نتايج نشان مي دهد كه معاملات همگن بيشتري به عنوان عمليات متوقف شده طبقه بندي شده اند، نتايج ما نشان مي دهد محدوده وسيعي از قانون كه به عنوان عمليات متوقف شده طبقه بندي مي شود، بهتر است به عنوان عمليات مستمر طبقه بندي شود.  یافته های ما نشان دهنده اهمیت ارائه صورتهاي مالی بر خواص سود است. نتیجه می گیریم که تغییر در ارائه عملیات متوقف شده، به صورت غیر منتظره اي منجر به کاهش کیفیت سود حاصل از عملیات مستمر شده است.

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 14:50  توسط حسین صادقی  | 

 

ارزش‌ جاري‌ دربرگيرنده‌ سه‌ نگرش‌ متفاوت‌ است‌ كه‌ عبارتند از ارزش‌ ورودي‌ (بهاي‌ جايگزيني‌)، ارزش‌ خروجي‌ (خالص‌ ارزش‌ فروش‌) و ارزش‌ اقتصادي‌ (ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي‌ و فروش‌ نهايي‌ آن‌ توسط‌ مالك‌ فعلي‌). در برخي‌ موارد از قبيل‌ ارزشيابي‌ سرمايه‌گذاري‌ در اوراق‌ بهادار نرخ‌بندي‌ شده‌، سه‌ نگرش‌ فوق‌الذكر به‌مبالغ‌ تقريباً نزديك‌ به‌هم‌ منجر مي‌شوند و تفاوت‌ آنها كم‌ بوده‌ و ناشي‌ از هزينه‌هاي‌ انجام‌ معامله‌ است‌. در ساير حالات‌ همچون‌ ارزيابي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود خاص‌ واحد تجاري‌، تفاوت‌ بين‌ مقياسهاي‌ مختلف‌ ارزش‌ جاري‌ احتمالاً بااهميت‌ خواهد بود.

بايد قاعده‌ مشخص‌ و معقولي‌ براي‌ انتخاب‌ يكي‌ از مقياسهاي‌ مختلف‌ اندازه‌گيري‌ ارزش‌ جاري‌ دراختيار داشت‌.  معيار  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   چنين‌ قاعده‌اي‌ را به‌ دست‌ مي‌دهد.  طبق‌ اين‌ قاعده‌،  ارزش‌ جاري‌ برابر اقل‌  " بهاي‌ جايگزيني‌ جاري‌ دارايي‌ و مبلغ‌ بازيافتني‌ "  آن‌ تعيين‌ مي‌گردد.

  " مبلغ‌ بازيافتني‌ "  دارايي‌ بالاترين‌ ارزشي‌ است‌ كه‌ مالك‌ فعلي‌ دارايي‌ مي‌تواند بدان‌ دست‌ يابد و برابر خالص‌ ارزش‌ فروش‌ دارايي‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ آن‌، هركدام‌ بيشتر است‌،  مي‌باشد.  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   را مي‌توان‌ نوعي‌ به‌هنگام‌كردن‌ بهاي‌ تاريخي‌ با استفاده‌ از قاعده‌ سنتي‌ "بهاي‌ تمام‌ شده‌ يا كمتر " دانست‌.

در مورد داراييها،  ارزش‌ جاري‌ مناسب‌ طبق‌ قاعده‌  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   انتخاب‌ مي‌شود. قاعده‌ مزبور، دارايي‌ را درصورت‌ بالاتر بودن‌ مبلغ‌ بازيافتني‌،  به‌ جاي‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ تاريخي‌، به‌ بهاي‌ جايگزيني‌ ارزيابي‌ مي‌كند مشروط‌ به‌ آنكه‌ جايگزيني‌ دارايي‌ توجيه‌پذير باشد. اگر جايگزيني‌ دارايي‌ قابل‌ توجيه‌ نباشد،  دارايي‌ به‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ ارزيابي‌ مي‌شود. كاربرد قاعده‌  " ارزش‌ براي‌واحد تجاري‌ "   در مورد بدهيها چندان‌ ضرورتي‌ ندارد چرا كه‌ ارزشهاي‌ مختلف‌ بدهي‌،  همگي‌ به‌ يك‌ ارزش‌ واحد ختم‌ مي‌شوند.

 

تعاريف

 

مبلغ‌ بازيافتني‌ : خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي،‌ هركدام‌ که بيشتر است.

 

بهاي‌ جايگزيني‌:  عبارت‌ است‌ از مخارجي‌ كه‌ بايد براي‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ قلم‌ موجودي‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.

 

خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌:  عبارت‌ است‌ از بهاي‌ فروش‌ (بعد از كسر تخفيفات‌ تجاري‌ ولي‌ قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از كسر:

الف‌ . مخارج‌ براوردي‌ تكميل‌، و

ب‌. مخارج‌ براوردي‌ بازاريابي‌، فروش‌ و توزيع‌.

 

ارزش‌ اقتصادي‌ : ارزش‌ فعلي‌ خالص جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن.

 

ارزش‌ منصفانه‌ ‌:  مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

 

بهاي جايگزيني مستهلک شده : عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه) پس از کسر استهلاک مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي.

 

بهاي‌ تمام‌ شده‌ : مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق، مبلغي که براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به آن دارايي تخصيص يافته است.

 

مبلغ‌ دفتري‌ : مبلغي‌ كه‌ دارايي‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس مي‌شود.

 

ناخالص مبلغ دفتري :  بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده

 

مبلغ‌ استهلاك‌پذير : بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ يا ساير مبالغ‌ جايگزين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ، به‌ كسر ارزش‌ باقيمانده‌ آن.

 

ارزش‌ باقيمانده : مبلغ‌ برآوردي که واحد تجاري  در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از كسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض که دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد.

 

ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ شده :  عبارت‌ است‌ از:

الف.در مورد اجاره‌كننده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ وابسته‌ به‌ وي‌ تضمين‌ گرديده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمين‌ شده‌ حداكثر مبلغي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند تحت‌ هر شرايطي‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر 1389ساعت 23:17  توسط حسین صادقی  | 

اظهارنامه مالیاتى

• فرم اظهارنامه مالیات ی

همه کسانی که لازم است اظهارنامه مالیاتی پر کنند این فرم را

دریافت میکنند. این فرم در بیشتر موارد، از پیش توسط اداره

مالیات پر شده است .

• برگه مشخصات مالیاتی

شما برگه مشخصات مالیاتی نیز دریافت خواهید کرد که فهرستی

است از صورت درآمدهایتان . این صورت را هم شما و هم اداره

مالیات، هر دو دریافت کرده اید.

• محاسبه مالیات مقدماتی

شما همچنین یك برگه محاسبه مالیات مقدماتی دریافت میکنید. این

برگه بر اساس مشخصاتی که اداره مالیات در اظهارنامه شما پر

کرده، محاسبه شده است .

• فیش پرداخت پول

شما همچنین دوقبض پرداخت مالیات دریافت میکنید تا به هنگامی

که باید مالیات بیشتری پرداخت کنید، از آنها استفاده کنید.

همه کسانی که درآمد داشته اند باید در پایان سال کسب درآمد، اقدام به تنظیم

اظهارنامه مالیاتی خود کنند. منظور از سال کسب درآمد، سالی است که درآمدها (به

عنوان مثال حقوق و حقوق بازنشستگی) پرداخت میشود و کارفرما یا کسی که حقوق

بازنشستگی پرداخت مینماید، از آن مالیات کسر میکند.

در اوایل ماه آوریل، برگه های زیر از سوی اداره مالیات برای شما فرستاده میشود:

اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق تلفن یا اینترنت، تكمیل كنید.برخی از مالیات پردازان میتوانند از طریق اینترنت، اظهارنامه مالیاتی خود را پر

کنند. برای اطلاع از اینکه چه کسانی وچگونه میتوانند این کار را انجام دهند به

این سایت مراجعه کنید: www.skatteverket.se

اگر لزومی به انجام تغییرات در اظهارنامه مالیاتی خود نمی بینید، میتوانید

درستی آن را از طریق تلفن ( 567100- 020) تایید کنید یا به شماره

SMS،71144کنید!سال كسب درآمد

ژانویه دسامبر

شما باید همه درآمدهایی را که در طول سال

داشته اید، در اظهارنامه مالیاتی سال آینده

خود ثبت کنید .

سال تشخیص مالیات (سال بعد از سال كسب درآمد)

ژانویه

در ماه ژانویه، صورت درآمدهای شما در سال گذشته،

برایتان فرستاده میشود. کارفرما، صورت درآمدها را هم

برای شما و هم برای اداره مالیات میفرستد. در ماه آوریل،

اظهارنامه مالیاتی نیز به دست شما میرسد.

ماه مه

حداکثر تا روز دوم ماه مه، باید

اظهارنامه مالیاتی خود را به

اداره مالیات تسلیم کرد.

آخرین مھلت،

دوم ماه

مه، ساعت

24.00

چنانچه روز دوم ماه مه به شنبه یا

یکشنبه برخورد کرد، فرم اظهارنامه

مالیاتی خود را روز دوشنبه تسلیم

کنید.

PERSISKA25

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر 1389ساعت 0:14  توسط حسین صادقی  | 

ماليات :

عبارتست از آن قسمت از درآمد يا دارايي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه دولت جهت جبران هزينه هاي خويش به موجب قانون دريافت مي كند .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر 1389ساعت 0:5  توسط حسین صادقی  | 

Information content of stock dividends in the Indian Market: Evidence from operating performance and long-run stock returns

Jijo Lukose P. J.

S Narayan Rao

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract:

We examine long-run stock returns and operating performance following stock dividend payment by Indian firms from 1991 to 2000. Consistent with the signaling hypotheses, these firms report significant positive announcement return and superior operating performance. Our evidence establishes that the superior performance of bonus issuers is because of the better profit margin they are able to generate in comparison to matching firms during the post-issue period. We also document that announcement of bonus equity shares are associated with increase in future cash dividends. Further we examine the long-run stock return in comparison with a carefully constructed matching portfolio and the significance levels are arrived after comparing with bootstrapped empirical distribution of abnormal return from pseudo portfolios. In contrast to the results from the US markets, the equal weighted as well as value weighted abnormal returns are insignificant. But value weighting is showing positive abnormal returns indicating a delay in the market reaction for large firms.

محتوای اطلاعاتی سود سهمی در بورس هند: شواهدی از بازده عملیاتی و بازده بلندمدت سهام

خلاصه: ما به بررسی بازده بلندمدت سهام و بازده عملیاتی بعد از پرداخت سود سهمی به وسیله شرکت های هندی در بین سال های 1991 تا 2000 می پردازیم. سازگار با فرضیه علامت دهی، این شرکت ها بازده مثبت قابل چشمگیر و بازده عملیاتی بیشتری را گزارش می کنند. شواهد ما نشان می دهد که عملکرد بهتر صادرکنندگان سهام جایزه، به دلیل حاشیه سود بهتر آنها است که این شرکت ها را قادر می سازد تا در دوره پس از انتشار سهام جایزه نسبت به شرکت های دیگر عملکرد بهتری داشته باشند. ما همچنین یافتیم که اعلام سهام جایزه با افزایش در جریان های نقدی آتی رابطه مستقیمی دارد. علاوه بر این ما به بررسی بازده بلندمدت سهام در مقایسه با یک سبد سرمایه گذاری انتخابی پرداختیم که سهام تشکیل دهنده آن با دقت انتخاب شده بودند و سطوح اهمیت آن بعد مقایسه با توزیع تجربی نمونه گیری مجدد بازده غیرعادی سبدسرمایه گذاری ساختگی به دست آمد. برخلاف نتایجی که با استفاده از داده های آمریکایی به دست آمده اند، بازده غیرعادی سبد سرمایه گذاری با درصد سرمايه گذاري مساوي در هر سهم و  همچنین بازده غیرعادی سبد سرمایه گذاری با ارزش سرمایه گذاری مساوی بی اهمیت بودند. اما برای سبد سرمایه گذاری با ارزش سرمایه گذاری مساوی یک بازده غیرعادی مثبت مشاهده شد که حاکی از تاخیر بازار در واکنش به شرکت های بزرگ است.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آذر 1389ساعت 2:2  توسط حسین صادقی  | 

کورش کبير      
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و موميايي به خاک بسپارند تا اجزاي بدنم ذرات خاک ايران را تشکيل بدهند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر 1389ساعت 15:50  توسط حسین صادقی  | 

رسول خدا (ص) فرمود:
دو خصلت است که هیچ نیکویی برتر از آن دو نیست: ایمان به خدا و سود بخشیدن به بندگان خدا

ابن‌شعبه حرّانی؛ تحف‌العقول


+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر 1389ساعت 23:28  توسط حسین صادقی  |